INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING

Din personliga integritet är viktig för Studio Scharff (”Studio Scharff” eller ”vi”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation. Genom att godkänna policyn på Hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.

 • För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.

 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.

 • För att fråga dig om Studio Scharff och din upplevelse av oss.

 • För att skapa och underhålla ett kundkonto (inkl. funktioner såsom favoriter).

 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

 

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Studio Scharff, med organisationsnummer 910105-XXXX, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på hello@studioscharff.com Vår adress är Fiskargränden 23, 261 31 Landskrona.

FRÅN VEM ELLER VAR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.

 

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Studio Scharff. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

 

 • För att vi ska kunna försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.

 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med vår leverantör av produkten som sedan i sin tur delar dina personuppgifter med vårt fraktbolag.

 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.

 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss med marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.

 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

 • För att kunna trycka och skicka ut din personliga poster behöver vi dela med oss av dina personuppgifter samt eventuell information som ska tryckas på postern till vårt tryckeri.

 

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

 

ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EEA?

Studio Scharff behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EEA.

 

HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

 

RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE OCH ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan.

 

I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

 

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.

 

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

 

RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”) OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlas eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Studio Scharff begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.

 

BEHANDLING FÖRE KÖP OCH BESTÄLLNING

För att vi ska kunna kommunicera med dig och för att få feedback från dig så måste vi behandla dina personuppgifter. Om du inte förser oss med dina personuppgifter för dessa syften så kommer vi inte kunna förse dig med tjänsten eller besvara dina frågor.

 

BEHANDLING SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDE AV KÖP OCH AVTAL, ETC.

För att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss.

Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende ansvariga för sådan behandling. Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet. Notera även att vår leverantör av produkten även kommer att behandla dina personuppgifter. Studio Scharff arbetar med dropshipping vilket innebär att produkten skickas direkt från leverantören och hem till dig.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS HOS STUDIO SCHARFF?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss. De personuppgifter som Studio Scharff behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.


HUR ANVÄNDER STUDIO SCHARFF DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick via e-post men även  för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföringen mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Hemsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling för dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Studio Scharff iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Om hela eller delar av Studio Scharffs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare eller dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du samtyckt till att vi sparar dina personuppgifter kommer dessa att sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Studio Scharffs åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

_______________________________________________________________________________________________________________________Denna integritetspolicy uppdaterades av Studio Scharff 2019-03-01