KÖPVILLKOR

1. ALLMÄNT

 

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.studioscharff.com, och därtill hörande sidor, (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Studio Scharff, organisationsnummer 910105-XXXX (”Studio Scharff”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Studio Scharff framgår på Hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Hemsidan.

 

1.2

Studio Scharff går efter svensk lag och accepterar inte kreditköp till personer under 18 år. För att kunna beställa på hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Studio Scharff förbehåller sig rätten att justera eller neka din beställning. (Exempelvis om Du har betalningsanmärkningar och/eller om Du uppgivit felaktiga personuppgifter).

 

1.3

Studio Scharff reserverar sig för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, såsom fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (exempelvis förändrade priser från leverantörer eller valutaförändring) eller felaktig information om lagerstatusen på produkten.  Studio Scharff har rätt att korrigera eventuella misstag och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du beställt så kommer Studio Scharff givetvis att meddela dig om detta och invänta ett godkännande av det justerade priset innan Studio Scharff fortsätter att behandla beställningen. All bildinformation på Hemsidan ska endast ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Studio Scharff ansvarar inte för informationen på Hemsidan som kommer från en tredje part.

 

1.4

Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Studio Scharff eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Studio Scharff.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 För att kunna göra ett köp via Hemsidan måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Studio Scharff Integritetspolicy, se här.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Studio Scharff bekräftat din beställning och Du mottagit en orderbekräftelse från Studio Scharff via e-post. Studio Scharff råder dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Studio Scharffs kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Studio Scharff.  Om beställningen återkallas så kommer Studio Scharff att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- och kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

3. KUNDUPPGIFTER MM.

När Du ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Informationen om Studio Scharffs behandling av personuppgifter finns i Studio Scharffs Integritetspolicy.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning på Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priser inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Hemsidan. Läs mer om våra betalsätt på Hemsidan här (Länk till FAQ & betalning) Studio Scharff har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller ett annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Studio Scharff. Vid fakturering eller delbetalning kan Studio Scharff eller samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall att få veta om detta uträttats. Studio Scharff förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativen anges på Hemsidan.

 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Studio Scharff kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dess Villkor, T.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Studio Scharff i samband med kampanjen.  Studio Scharff förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutanade eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. PRESENTKORT


Presentkort som säljs av Studio Scharff är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Studio Scharffs webbshop. När giltighetstiden har gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

 

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

 

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Studio Scharff skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges på aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Aviseringen kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Studio Scharff rätt att debitera dig en avgift på 180 kronor.

8. ÅNGERRÄTT

8.1
Vid köp av varor på Hemsidan gäller alltid 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Studio Scharff detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan. Ångerrätt eller bytesrätt gäller ej på personliga posters som personaliserats och tryckts på beställning. Ångerrätt gäller inte heller på specialanpassade produkter.

8.2

I samband med beställning av en vara för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör att gälla när Du bryter förseglingen.

8.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Studio Scharff på det sätt som anges här. (länk till FAQ & retur) Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. (se www.konsumentverket.se)

8.4

Vid tillämpning av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelandet om tillämpningen av ångerrätten lämnades till Studio Scharff. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Studio Scharff enligt de metoder och anvisningar som anges på Hemsidan, du finner dessa här.

 

8.5

När Du ångrar ditt köp betalar Studio Scharff tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det beloppet som ska återbetalas har Studio Scharff rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.6
Studio Scharff betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som Studio Scharff tog emot ditt meddelande om tillämpning av ångerrätt. Studio Scharff får dock vänta med återbetalningen tills Studio Scharff tagit emot varan. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för en sådan återbetalning.

9. GARANTI OCH REKLAMATION

9.1

Vissa av Studio Scharffs varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Hemsidan eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfiguration av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Studio Scharff så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan.

9.3

Studio Scharff står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Studio Scharff att kompenserar dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftningen. Studio Scharff strävar efter att detta ska ske 14 dagar från det att Studio Scharff mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Studio Scharff förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte  är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Studio Scharff riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se

10. LÄNKAR

Studio Scharff kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Studio Scharffs kontroll, och webbplatser utanför Studio Scharffs kontroll kan länka till Hemsidan. Även om Studio Scharff försöker säkerställa att Studio Scharff enbart länkar till webbplatser som delar Studio Scharffs personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt integritetspolicyn är Studio Scharff inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Hemsidan.

11. FORCE MAJEURE

Studio Scharff ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Studio Scharff inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Studio Scharff dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Studio Scharff rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Studio Scharff förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Studio Scharff har informerat dig om ändringarna. Studio Scharff rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar om Villkoren.

13. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. TILLÄMPNING OCH TVIST

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Studio Scharffs kundtjänst.

14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Studio Scharffs kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Studio Scharff beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor tolkas i enlighet med svensk lag och avgörs enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

______________________________________________________________________________________________________________________________Dessa Villkor har fastställts av Studio Scharff 2019-03-01